ПРИНЦИПИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Платформа єдності

Поколінню своєї доньки присвячую

Ubi concordia, ibi Victoria!1

Спостерігаючи всю злиденність та незграбність української політики; не маючи змоги вплинути на переслідування політичними партіями вузьких інтересів, які рвуть країну на шматки та ставлять її у підпорядковане становище до інших країн чи блоків; не бажаючи мати справу з жодною політичною партією, що не спромоглася на більш-менш інтелектуальну програму дій, автор пропонує цикл з 10 статей "Платформа єдності. Принципи інтелектуальної політики".

Прості політичні рішення, можливо, будуть ще певний час популярними, але вже ніколи не будуть ефективними. Україна зіткнулася зі складними проблемами, які вимагають складних рішень. Складні рішення неможливо знайти всередині старої раціональної або розумної політики, яка керується інтересами. Для прийняття складних рішень повинен існувати новий тип політики - інтелектуальна політика, яка керується принципами.

Цим текстом ми починаємо поступове формування інтелектуальної політики, вимога якої: "вчиняй так, щоб максима твоєї політичної волі була загальним принципом, що поєднує твої інтереси та інтереси твого політичного опонента".

Сам принцип має бути не у вигляді компромісу, а у вигляді консенсусу. Компроміс - це рівновага інтересів опонуючих сторін за рахунок їх симетричних поступок, а консенсус - знаходження принципу, коли ніхто не поступається, але змінює бачення і спосіб реалізації інтересів.

Далі ми викладемо принципи інтелектуальної політики десятьма окремими статтями. Десять загальних та деякі інструментальні принципи називаються нами іншомовними виразами для нагадування про традицію способу мислення, що за ними стоїть.

Пропоновані нами принципи створюють змістовний простір для стратегічної комунікації щодо платформи єдності для країни. Наша мета - не стільки запропонувати самі принципи, скільки продемонструвати, як здійснюються інтелектуальні зусилля для створення неаксіоматичної політики.

1. Інтелектуальна політика

2. Багатомовність

3. Компетентна безпека

4.Добробут

5. Перезаснування країни

6. Стратегування

7. Цивілізація

8. Росія

9. Європа

10. Лідерство

Скорочений виклад циклу російською "ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" та українською "ПРИНЦИПИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ" в газеті "День" від 18 травня 2006 року
1 Лат. - "Де згода, там перемога". Повернутися

Сергій Дацюк

Проект "Культурні провокації"